Solipsists

Louise Bergez, Lucas van der Vegt en Joeri Happel & Jesse Vandamme

Sol 1
  • do 20.01 – 20:00 – NTGent Minnemeers
  • vr 21.01 – 20:00 – NTGent Minnemeers
  • za 22.01 – 15:00 – NTGent Minnemeers
  • za 22.01 – 20:00 – NTGent Minnemeers

Drie beklij­ven­de por­tret­ten van ver­dwaal­de zielen.

Drie por­tret­ten van drie figu­ren die vast­ge­lo­pen zijn in zich­zelf, en van­uit die staat begin­nen te spre­ken. Ze wor­den heen en weer geslin­gerd tus­sen hoop en wan­hoop, in een tijd vol tegen­strij­dig­he­den waar­in niets nog zeker is, of lijkt. Misschien bestaan ook zij voor­al in func­tie van de ander? Het publiek bij­voor­beeld. Maar wat als het publiek ver­trekt? Tussen de woor­den en de stil­tes door ruist een bezorgd­heid. Implosies en explo­sies wis­se­len elkaar steeds snel­ler af. Het zijn drie zie­len die, voor alles, trach­ten vol te houden.

In Solipsists zoe­ken drie spe­lers – Louise Bergez, Lucas van der Vegt en Joeri Happel – samen met regis­seur Jesse Vandamme naar een gemeen­schap­pe­lij­ke ver­beel­ding. Het mate­ri­aal is geba­seerd op mono­lo­gen die de voor­bije jaren onaf­han­ke­lijk van elkaar zijn ont­staan, onder meer tij­dens de work­shop Het Uur van de Waarheid door Luk Perceval in NTGent, en in de voor­stel­ling GIANTS van Jesse Vandamme. De vorm is sober en uit­ge­kleed; de set­ting is intiem. De vier makers ken­nen elkaar van het KASK in Gent, waar ze onlangs zijn afge­stu­deerd. Het resul­taat zijn drie beklij­ven­de por­tret­ten op rij.

—–

met & van: Louise Bergez, Joeri Happel, Lucas van der Vegt en Jesse Vandamme