GIF is een twee­jaar­lijks fes­ti­val voor heden­daag­se kun­sten, bin­nen en bui­ten, op en naast het podi­um. We nodi­gen je uit om het onver­wach­te te omhel­zen in de publie­ke ruim­te, op maat van de stad Gent. Een oproep om ver­beel­ding voor­op te plaat­sen in het maat­schap­pe­lijk dis­cours; ver­beel­ding die per defi­ni­tie meer­stem­mig is. Om dat te doen, wer­ken we samen met de meest uit­een­lo­pen­de kun­ste­naars en part­ners. Onder het mot­to: een dag zon­der artis­tie­ke ver­voe­ring is een ver­lo­ren dag.

Zes part­ners slaan de han­den in elkaar voor een nieuw fes­ti­val: CAMPO, KOPERGIETERY, NTGent, Opera Ballet Vlaanderen, S.M.A.K. en Voo?uit. Met dit ini­ti­a­tief bren­gen we een hom­ma­ge aan de brui­sen­de cul­tu­re­le dyna­miek in onze stad, op een manier die bij Gent past, in een tra­di­tie van open­heid en soli­da­ri­teit. GIF zet daar­om in op ver­bin­ding: tus­sen het podi­um en de straat, tus­sen gene­ra­ties, tus­sen het cen­trum en de wijken…

Verwacht je aan geken­de en nieu­we namen, aan kunst die bewust bui­ten de lijn­tjes kleurt, aan artis­tie­ke pro­jec­ten waar­in het dage­lijk­se leven reso­neert. Want elke vorm van inspi­ra­tie is iets om samen te koes­te­ren. Welkom op GIF, onze ode aan de ver­beel­ding in, voor en met Gent!

Partners:
CAMPO LOGO
Zwart verkleind logo opera ballet vlaanderen liggend secondary 0
Vooruit logo 2021
S M A K 0
NT Gent
Dig K Glogo zwartfull 0
Mediapartners:
Vlaanderen verbeelding werkt CS4
TAX SHELTER
Logo AVS
Stad gent logo 0
GROEP PV 0
1200px VRT Radio 1 logo svg 0
1200px De Standaard logo svg kopie