Lullaby for Scavengers

Kim Noble & CAMPO

20200812 Lullaby Noble c Peter Honnemann 3
  • do 20.01 – 20:00 – CAMPO nieuwpoort
  • vr 21.01 – 20:00 – CAMPO nieuwpoort

Wat wil je door­ge­ven aan de vol­gen­de generatie?

Welke aspec­ten van mens-zijn blij­ken de moei­te om door te geven aan de vol­gen­de gene­ra­tie? Wie gidst ons in de tijd die ons hier rest? En hoe ga je om met knaag­die­ren in het plafond? 

Na Kim Noble Will Die’ en You’re not Alone’ werkt Kim Noble momen­teel aan het sluit­stuk van zijn tri­lo­gie rond een­zaam­heid en vriend­schap. In Lullaby for Scavengers’ heeft Noble ein­de­lijk vrien­den gevon­den en zoekt hij een manier om samen te leven. Zijn kom­pa­nen? Een vos en een (zin­gen­de) dode eek­hoorn. Samen zoe­ken ze naar manie­ren om te over­le­ven in een wereld die hen niet nood­za­ke­lijk nodig heeft. 

—–

van & met: Kim Noble — dra­ma­tur­gie: Pol Heyvaert — tech­niek: Koen Goossens, Korneel Coessens, Seppe Brouckaert, Saul Mombaerts & Squirrel — muziek: DEEWEE — pro­duc­tie: CAMPO Gent — copro­duc­tie: Schauspiel Leipzig, Kampnagel Internationales Sommerfestival Hamburg & Festival acto­ral (Marseille) — met dank aan Jeroen Vandesande, Toon Maillard, Michiel Tilley & my mum