Night Shift

A myriad of fresh work & ideas

Opus065
 • za 15.01 – 20:00 – Gent
  Gratis
 • zo 16.01 – 20:00 – Gent
  Gratis
 • ma 17.01 – 20:00 – Gent
  Gratis
 • di 18.01 – 20:00 – Gent
  Gratis
 • wo 19.01 – 20:00 – Gent
  Gratis
 • do 20.01 – 20:00 – Gent
  Gratis
 • vr 21.01 – 20:00 – Gent
  Gratis
 • za 22.01 – 20:00 – Gent
  Gratis
 • zo 23.01 – 20:00 – Gent
  Gratis
 • ma 24.01 – 20:00 – Gent
  Gratis
 • di 25.01 – 20:00 – Gent
  Gratis
 • wo 26.01 – 20:00 – Gent
  Gratis
 • do 27.01 – 20:00 – Gent
  Gratis
 • vr 28.01 – 20:00 – Gent
  Gratis
 • za 29.01 – 20:00 – Gent
  Gratis

A myriad of fresh work & ide­as!Night Shift is een pre­sen­ta­tie­plat­form dat makers van ver­schil­len­de dis­ci­pli­nes, leef­tij­den en ach­ter­gron­den samen­brengt om een tij­de­lij­ke plek te delen. Het eve­ne­ment cre­ëert moge­lijk­he­den om expe­ri­ment en onaf werk te tonen voor een gedeeld publiek. Night Shift gaat over het laten varen van gren­zen, in een uniek kader stap­pen dat ont­staat uit inter­ac­ties tus­sen nieuw werk en fris­se ideeën

Afwijkend van de geken­de en gebal­de for­mu­le van het nacht­pro­gram­ma, biedt NIGHT SHIFT tij­dens GHENT INTERNATIONAL FESTIVALGIF een hete­ro­geen plat­form aan voor opko­mend talent. Van 15 tot 19 janu­a­ri pre­sen­te­ren een rits makers pril werk en vers geoog­ste idee­ën op ver­schil­len­de loca­ties in de stad!

Elke laat­ste don­der­dag van de maand stelt LARF! met Knal_​Interval het podi­um van De Kazematten ter beschik­king voor het work in pro­gress van uit­een­lo­pen­de jon­ge makers. Deze GIF-edi­tie van Knal_​Interval wordt gecu­reerd door Night Shift en ver­za­melt toon­mo­men­ten van ver­schil­len­de artis­tie­ke wer­kin­gen in Gent die focus­sen op kin­de­ren en jon­ge­ren. Het delen van dit nog zeer fra­gie­le werk met een breed fes­ti­val­pu­bliek en met elkaar zorgt voor een sfeer van toe­gan­ke­lij­ke ontmoeting. 

met Bebe Books, Unpublic Program cura­ted by Emiel Lenaert, Spa For Spirits, Abrikoor, Nachtzwemmen, Mais Quelle Chanson, Atelierwerking Kopergietery, Larf!, Stedelijk Secundair Kunstinstituut, Short Film Program cura­ted by Julie Daem — een pro­duc­tie van Gouvernement — met de steun van: Stad Gent en de Vlaamse Overheid — Locaties : Kunsthal Gent/​Art Cinema Offoff, Vooruit, De Kazematten, Shopping Center Ghent Zuid, Campo, sur­pri­se location

// Check het vol­le­di­ge pro­gram­ma op gouvernement.gent //