Cars Beat People door Denicolai & Provoost (UITGESTELD)

Een drive-in event met alle (auto)radio’s op dezelfde frequentie getuned. Rave mee!

CARS BEAT PEOPLE web

Cars beat People’ is een per­for­man­ce uit 2016 van kun­ste­naars­duo Denicolai & Provoost. Het werk is geïn­spi­reerd door de tegen­cul­tuur van de rave-party’s uit de jaren 1980 die aan de regels van de neo­li­be­ra­le maat­schap­pij wil­den ont­snap­pen. In deze spon­taan en hei­me­lijk geor­ga­ni­seer­de bij­een­kom­sten ston­den elek­tro­ni­sche muziek, post­in­du­stri­ë­le ruim­tes en geest­ver­rui­men­de mid­de­len cen­traal. Denicolai & Provoost eigen­den zich de codes van deze sub­cul­tuur toe in een kunst­werk dat als een soci­a­le vorm bestaat en de vrij­heids­drang van wel­eer cele­breert. Deelnemers wor­den uit­ge­no­digd om met of zon­der wagen naar een afge­le­gen plek in de stad te komen. Daar wor­den radio’s op een­zelf­de zen­der afge­stemd die op dat moment een mix van DJ Yuri Lewitt draait.

Deze per­for­man­ce ging plaats­vin­den in het kader van de ten­toon­stel­ling Denicolai & Provoost in S.M.A.K. maar werd door de COVID-maat­re­ge­len uitgesteld. 

—–
con­cept, onder­zoek, regie: Denicolai & Provoost — loca­tie wordt later bekend gemaakt