Every Word Was Once An Animal

Ontroerend Goed

Charlotte De Bruyne OG ANIMAL Mirjam Devriendt
  • wo 26.01 – 20:00 – De Vooruit Theaterzaal
  • do 27.01 – 20:00 – De Vooruit Theaterzaal
  • vr 28.01 – 20:00 – De Vooruit Theaterzaal

Tussen hal­ve waar­heid en gro­te leugen 

Waar gààt dit eigen­lijk over?
Het Nieuwsblad — Magali Degrande ****

Een voor­stel­ling die intri­geert, ver­vreemdt en vaak doet lachen
De Morgen — Ewoud Ceulemans ****

In het kader van GIF is de meest recen­te Ontroerend Goed-voor­stel­ling ein­de­lijk te zien in Vooruit. Every Word Was Once An Animal is vol­gens De Morgen de twée­de bes­te voor­stel­ling van 2021. Unieke kans om deze in het begin van 2022 (opnieuw) te zien.

De voor­stel­ling begint wan­neer iemand op scè­ne komt, naar de micro­foon stapt, de hoog­te aan­past en begint te spre­ken. De per­soon die dit gaat doen, is goed in begin­nen. Iedereen wou die scè­ne graag spe­len, maar het lot heeft beslist wie het wordt.

Als je begint, zet je de toon voor de hele voor­stel­ling. En dat is niet gemak­ke­lijk, begin­nen. Het is een zwa­re ver­ant­woor­de­lijk­heid, want als de eer­ste zin­nen goed gedaan zijn, als die goed lan­den, wel, dan is dat pure magie.

Het begin kan uiter­aard niet voor eeu­wig door­gaan. De rest van de voor­stel­ling moet ook gebeu­ren en neen, we gaan niets ver­klap­pen. Maar ver­trouw ons, we ver­tel­len u ver­ha­len.

In Every Word Was Once An Animal danst Ontroerend Goed op het dun­ne koord tus­sen de waar­heid en een ande­re waar­heid. Vergeet wat u net las. Onthoud gewoon dat een hal­ve waar­heid vaak een gro­te leu­gen is.

een mind­fuck van een the­a­ter­stuk
De Standaard — Gilles Michiels ***

Ontroerend Goed toont hoe moei­lijk het is om real en fake te onder­schei­den.
Klara — Filip Tielens 

—–

regie: Alexander Devriendt — spel: Aaron J. Gordon, Bastiaan Vandendriessche, Charlotte De Bruyne, Karolien De Bleser en Shôn Dale-Jones — tekst: Alexander Devriendt, Angelo Tijssens, Charles Purcell & de cast — tech­niek: Pepijn Mesure, Sarah Feyen — sce­no­gra­fie en tech­niek: Babette Poncelet, Pepijn Mesure, Thibault Annoot (sta­ge) — kos­tuums: Valerie Le Roy, Leentje Kerremans — pro­duc­tie: Marie Peeters, Fien Vandermeersch (sta­ge) — tour­plan­ning: Charlotte Nyota Bischop — gra­fi­sche vorm­ge­ving: Nick Mattan — video: Angelo Tijssens (regie) & Maxime Lahousse (DOP) — foto­gra­fie pro­mo­beeld: Sanne De Wilde 

foto­gra­fie scè­ne­beeld: Mirjam Devriendt — zake­lij­ke lei­ding: David Bauwens, Wim Smet

copro­duc­tie: Perpodium (B), Theatre Royal Plymouth (UK), Kunstencentrum Vooruit (B), Richard Jordan Productions (UK) Met de steun van de Vlaamse Overheid en de Stad Gent.

Deze pro­duc­tie kwam tot stand met de steun van de Tax Shelter maat­re­gel van de Belgische Federale Overheid