Into The Open (avant-première)

Voetvolk

Voetvolk
  • do 20.01 – 21:30 – Vooruit
  • vr 21.01 – 21:30 – Vooruit

Dans meets concert!

Vier dan­sers en drie muzi­kan­ten zwe­pen elkaar op met gepimp­te krau­trock anno 2020, of het repe­ti­tie­ve van Can gekruist met de high vol­ta­ge van The Chemical Brothers. De uit­ge­kien­de sce­no­gra­fie en het licht til­len Into The Open’ naar een next level. En ze zwe­pen ook jou, de toe­schou­wer, op. 

Met deze cross-over mikt Voetvolk, het gezel­schap van Lisbeth Gruwez en Maarten Van Cauwenberghe, op publiek dat zelf ook graag danst. Wat zich in de zaal afspeelt is even belang­rijk als wat op het podi­um gebeurt. Een feest dat nog lang nazin­dert. Let’s trance!

—–

con­cept: Lisbeth Gruwez & Maarten Van Cauwenberghe — cho­re­o­gra­fie: Lisbeth Gruwez & per­for­mers — per­for­man­ce: Wei-Wei Lee, Celine Werkhoven, Artemis Stavridi & Misha Demoustier — muziek: Dendermonde (Maarten Van Cauwenberghe, Frederik Heuvinck & Elko Blijweert) — dra­ma­tur­gie: Bart Meuleman — licht­ont­werp: Yann Windey — tech­nisch direc­teur: Gilles Roosen — pro­duc­tiema­na­ger: Anita Boels — com­mu­ni­ca­tie: Sam Ecker — pro­duc­tie: Voetvolk vzw — co-pro­duc­tie: KVS — Royal Flemish Theatre, Ancienne Belgique, Theater Im Pumpenhaus, Dansens Hus Oslo & Kunstencentrum Voo?uit — resi­den­ties: Troubleyn | Jan Fabre, KVS & Nona — sprei­ding in samen­wer­king met: Key Performance — met de steun van: NONA, de Vlaamse Gemeenschap & de Belgische Tax Shelter — in het kader van: GIF, een samen­wer­king tus­sen Voo?uit, CAMPO, KOPERGIETERY, NTGent, Opera Ballet Vlaanderen & S.M.A.K.