The Honey House

Nathan Ooms

Honey House Anne Van Aerschot 4197
  • vr 28.01 – 20:00 – CAMPO nieuwpoort
  • za 29.01 – 17:00 – CAMPO nieuwpoort

No pain, no gain?

In The Honey House’ zien we hoe vijf per­for­mers ver­wik­keld zijn in acties en bewe­gin­gen die voort­ko­men uit een maat­schap­pij geka­rak­te­ri­seerd door com­pe­ti­tie, een onver­za­dig­ba­re nood aan zelf­ont­plooi­ing en con­stan­te tijds­druk. Het jach­ti­ge leven, zeg maar. Ze lij­ken geschokt maar ver­veeld, ambi­ti­eus maar cynisch, sterk ver­bon­den maar ellen­dig indi­vi­du­eel, onver­moei­baar maar uit­ge­put. De belof­te van het goe­de leven func­ti­o­neert als een gym zon­der uit­gang: gain en pain vol­gen elkaar op in een steeds snel­le­re lus van inten­si­teit. Wat voor licha­men komen voort uit deze toe­stand en wat voor rela­ties cre­ëert het?

——

van & met: Mooni Van Tichel, Tess Hall, Lydia Mcglinchey, Anna Franziska Jäger, Nathan Ooms — con­cept: Nathan Ooms — men­tor: Bojana Cvejić — licht­ont­werp: Steven Brys — resi­den­tie­on­der­steu­ning: Peeping Tom, Zaman — gecre­ëerd in het kader van het Masterprogramma STUDIOS aan P.A.R.T.S.