Biënnale van België - De Sokkel

Immersieve mini-editie van de Biënnale als winterse tussenstop

De sokkel
 • wo 12.01 – 09:30 – S.M.A.K.
  Gratis
 • do 13.01 – 09:30 – S.M.A.K.
  Gratis
 • vr 14.01 – 09:30 – S.M.A.K.
  Gratis
 • za 15.01 – 10:00 – S.M.A.K.
  Gratis
 • zo 16.01 – 10:00 – S.M.A.K.
  Gratis
 • di 18.01 – 09:30 – S.M.A.K.
  Gratis
 • wo 19.01 – 09:30 – S.M.A.K.
  Gratis
 • do 20.01 – 09:30 – S.M.A.K.
  Gratis
 • vr 21.01 – 09:30 – S.M.A.K.
  Gratis
 • za 22.01 – 10:00 – S.M.A.K.
  Gratis
 • zo 23.01 – 10:00 – S.M.A.K.
  Gratis
 • di 25.01 – 09:30 – S.M.A.K.
  Gratis
 • wo 26.01 – 09:30 – S.M.A.K.
  Gratis
 • do 27.01 – 09:30 – S.M.A.K.
  Gratis
 • vr 28.01 – 09:30 – S.M.A.K.
  Gratis
 • za 29.01 – 10:00 – S.M.A.K.
  Gratis
 • zo 30.01 – 10:00 – S.M.A.K.
  Gratis

De Sokkel is een monu­ment voor de tij­de­lijk­heid. De Sokkel wordt opge­bouwd uit res­tan­ten van expo­si­tie­mu­ren van vzw In De Ruimte en het S.M.A.K.

De Sokkel dient als een plat­form waar­op de kun­ste­naar tij­de­lijk vrij spel krijgt. De Sokkel is een vrije uit­no­di­ging om je artis­tiek werk in het muse­um te tonen. De Sokkel kent geen cura­tor en is enkel onder­he­vig aan de tij­de­lij­ke acti­va­tor. Om te par­ti­ci­pe­ren aan dit pro­ject, volg de onder­staan­de stappen:

 • Neem uw kunst­werk mee.
 • Plaats het werk op de sokkel.
 • Documenteer het werk.
 • Voeg toe aan cv.
 • Leave no trace.

De Sokkel is een oppor­tu­ni­teit en een prak­tisch ant­woord op het moei­zaam tra­ject dat een kun­ste­naar moet door­lo­pen om erkend’ te wor­den. Het is van belang voor de car­ri­è­re van de kun­ste­naar om in een muse­um ten­toon­ge­steld te wor­den. Om deze car­ri­è­res te onder­steu­nen wil­len we ieder­een dezelf­de kans geven. Vrij spel op de sokkel.

Deze biën­na­le gaat door in Zaal 1 van S.M.A.K. Hiermee wil het muse­um tege­moet komen aan de vraag naar ruim­te’ in de bre­de zin van het woord. Organisaties wor­den uit­ge­no­digd om enke­le weken hun intrek te nemen en de invul­ling ligt vol­le­dig in han­den van de orga­ni­sa­tie. Dat gaat van een ver­blijf ach­ter geslo­ten deu­ren, een pro­ject in alle stil­te, een uit­no­di­ging of pre­sen­ta­tie voor publiek tot een breed gecom­mu­ni­ceerd pro­ject. Onze gast beslist.