Michelle Gurevich

Slowcore in soulful contralto

Mich

Onvergetelijke con­tra-alt goes epic slowcore

De Canadees-Russische Michelle Gurevich manoeu­vreert tus­sen gran­di­o­se retro en slow­co­re lofi pop. Haar songs met fata­lis­ti­sche tek­sten zijn tege­lijk tra­gi­ko­misch en rijk aan melo­die­ën. Met haar ken­mer­ken­de con­tra-alt com­bi­neert ze in roke­ri­ge, intie­me bal­la­ds humor met don­ker realisme. 

Gurevich liet zich voor het eerst opmer­ken met visi­te­kaart­je Party Girl’. Haar onder­tus­sen zes­de plaat, Ecstasy in the Shadow of Ecstasy’, is nog meer van dat: oprech­te dra­ma­tiek, tek­sten over ver­lan­gen en ver­lies, en een stem die zich met­een in je hoofd vast­haakt. Een soort vrou­we­lij­ke Leonard Cohen maar nog straf­fer. Eerste show ooit op Belgische bodem!


Gurevich nam haar debuut Party Girl’ op in haar slaap­ka­mer, maar vond met­een de weg naar het land van haar voor­ou­ders. Al gauw weer­klon­ken haar num­mers op yachts van Russische bil­li­o­nai­res en als ring­to­nes van Oekraïense moe­ders. Daarna bleef ze bij­zon­der popu­lair in Oost-Europa en bij de Oost-Europese dias­po­ra, in de Berlijnse queer sce­ne en bij ieder­een die de melo­dra­ma­tiek van een Charles Aznavour, Nino Rota of Nikolai Slichenko weet te smaken.

—–

in het kader van: GIF, een samen­wer­king tus­sen Voo?uit, CAMPO, KOPERGIETERY, NTGent, Opera Ballet Vlaanderen & S.M.A.K.